مشاور امور جوانان فرمانداری کهگیلویه منصوب شد به گزارش افتونیوز، شهریار جمالی فر،  متولد 1368، داری مدرک کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، مدرس دانشگاه، فعال سیاسی،اجتماعی و فرهنگی. از طرف فرماندار شهرستان کهگیلویه به عنوان مشاور امور جوانان فرمانداری کهگیلویه منصوب شد. فرماندار کهگیلویه در آئین انتصاب مشاور خود ابراز داشتند، هدف مدیران دولت در کهگیلویه […]

مشاور امور جوانان فرمانداری کهگیلویه منصوب شد

به گزارش افتونیوز، شهریار جمالی فر،  متولد 1368، داری مدرک کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، مدرس دانشگاه، فعال سیاسی،اجتماعی و فرهنگی. از طرف فرماندار شهرستان کهگیلویه به عنوان مشاور امور جوانان فرمانداری کهگیلویه منصوب شد.

فرماندار کهگیلویه در آئین انتصاب مشاور خود ابراز داشتند، هدف مدیران دولت در کهگیلویه فقط و فقط خدمت به مردم خصوصا جوانان است.