دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام جناب آقای دکتر محسن رضایی عرض سلام و احترام و ارادت با عنایت به اینکه قرن هاست در کشور ما مقدمه گویی ها و استفاده از القاب بی حاصل، باب شده است و از آن سو نیز واقفم که حضرتعالی صاحب نگاهی سیستمی بوده و کمتر به این القاب […]

دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
جناب آقای دکتر محسن رضایی
عرض سلام و احترام و ارادت
با عنایت به اینکه قرن هاست در کشور ما مقدمه گویی ها و استفاده از القاب بی حاصل، باب شده است و از آن سو نیز واقفم که حضرتعالی صاحب نگاهی سیستمی بوده و کمتر به این القاب دل خوش می دارید، از این رو، یک راست به سراغ اصل مطلب می روم.
به عنوان یک فرد وطن دوست و خدا پرست که دغدغه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دارد، درخواست می نمایم، دستور فرمایید، موارد زیر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند:
-بررسی تطابق برنامه های دولت ها وجلوگیری از انحرافات چشم انداز بیست ساله
– تشکیل شورای نظارت برنامه چشم انداز بیست ساله و تربیت کارشناسان توسعه برای مدیران آینده کشور
-بررسی وضعیت بحران آب و جلوگیری از التهابات (جنوب- شمال) در کشور
– اجبار روسای جمهور به پذیرش برنامه های بلند مدت، بگونه ای که مدیران موجب تغییر و تأخیر در برنامه های پیشرونده سیستم نگردند.
-بررسی دلایل مصرف بیش از حد سوخت های فسیلی
– تهیه دستورالعملی اجباری برای ایمنی سازی، جلوگیری از آلودگی های صوتی، اشعه ای، و تبعات زلزله و سیل در کشور
-بررسی علت نوسانات بازاربعضی از کالاها، هنگام نوسان قیمت ارز، درحالی که مدعی خودکفایی در آن کالا هستیم.
– بررسی علت اعتراضات پنهانی و شب نشینی ها غیر مذهبی.
– روی گردانی مردم، از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و توجه به رسانه های بیگانه و موثق دانستن آنها در بیان اخبار و اطلاعات.
– کاهش نهادهای متعدد وموازی در امور دینی ومذهبی
– روی گردانی مردم از آداب اسلامی در ظاهر امور و در منازل به شکل مخفی تر و دوگانگی شخصیت بیرونی و درونی مردم ایران.
– طلایی نشان دادن گذشته و تحقیر وضعیت فعلی.
– خود زنی های فرهنگی در قالب ارسال پیامک های ضد ایرانی. (رفتار ما -رفتار آنها)
– بی توجهی به تکنولوژی و بازگشت به گذشته و گذشته گرایی.
– پذیرش افراد ناتوان در سیستم ودفع افراد توانمند که موجب تضیف سیستم خواهدبود وبه نوعی خودکشی سیستماتیک تعریف می شود.
-تلاش برای ممانعت از حضور کالاهای سایر کشورها، وجدیت برای به ثمر رساندن مهندسی معکوس تکنولوژی
– حاکمیت پررنگ یأس در جامعه، خشونت ها، خودکشی ها، طلاق ها و… در ببن جوانان.
– جلوگیری ازحضور کالاهای چینی در تمام نقاط روستایی،( که مهمترین مانع تولید درفضای کسب وکارند،) بگونه ای بیم آن می رود، که ایران در آینده ای نزدیک، مستعمره چین گشته، البته با شرایط کنونی حتی، بیم عدم استقلال، دور از انتظار نخواهد بود.
– بی اعتمادی به سیستم و تبلیغ علیه کالاهای ایرانی و هویت ملی.
-اصلاح نگاه سیاست خارجی، با نگاه اقتصاد سالم و خصوصا اقتصاد مبتنی بر دین اسلام و رهایی از اقتصاد سیاسی
– مشکلات متعدد حوزه علوم خصوصا نشر مانند: فقدان نشاط و وجود پژمردگی و نومیدی در بین نویسندگان، ناشران، کسبه و اهالی کار ودانش.
-بررسی مشکلات حوزه علوم به عنوان مثال :
(کپی کاری های بی رویه در پایان نامه ها و مقالات دانشجویان و خالی شدن دانشگاهها از فضای پژوهش و تحقیق و روی آوری به سیستم های راحت طلبانه و کپی کاری در بسیاری از نقاط کشور.)
-آسیب شناسی علاقه ایرانیان به برندهای خارجی.
-آسیب شناسی اقتصاد و بی برنامگی اقتصادی در دوره های مختلف مانند: نوسانات بازاری در بخش کشاورزی، کشت محصولات پرمصرف در استانهای کم آب و خاک های نامناسب،
– ارایه برنامه اقتصادی برای استانهای کشور با توجه به میزان بارش، دما، رطوب، جنس خاک، شیوه زندگی مردم منطقه از گذشته تا حال، پتانسیلهای بومی و منطقه ای و ساماندهی کشت وکار و تحصیل در هر منطقه به تبع نیازهای فعلی و آینده منطقه و نیازسنجی های ملی و منطقه ای.
– جلوگیری از کشت محصولات آبدوست در کشور با توجه به میانگین بارندگی در کشور
– جلوگیری از حضور کشاورزان مهاجر که مهمترین دلیل کاهش سطح سفره های آب در کشور هستند
– تشکیل کارگروهی فرادست استانداران و ناظر بر رفتار آنان و دیکته نگاه توسعه محور و متوازن به همه مدیران کشور.
-تشکیل کارگروهی برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه به شهرها و دلایل کاهش توان تولید محصولات استراتژیک در کشور.
– تشکیل کارگروهی برای شفاف سازی و راستی آزمایی آمارهای ارایه شده به مدیران فرادستی و جذب اعتبارات تخصیصی به صورت علمی ودقیق و در قالب برنامه توسعه.
– تشکیل کارگروهی اجتماعی- فرهنگی برای مدیریت بر رسانه ها و کاهش آثار نومیدی ایجاد شده توسط رسانه های غافل و یا معاند.
– تشکیل کارگروهی برای مدیریت پیوند، با هدف پیوند بین دولت و ملت و رهایی از گسیختگی فرهنگی و شلختگی احساسی.
– تشکیل کمیسیونی برای بازگشت و بهبود اعتماد ملی و جلوگیری از تزریق بی اعتمادی به نسل متوقع، کم کار و راحت طلب آینده.
– تشکیل کارگروه بررسی علل عدم برنامه پذیری ایرانیان و تمایل به کارهای خلق الساعه ایی مانند: رمالی و درخواست های آنی
– تشکیل کارگروهی برای پیدا کردن انعطاف های قانونی و دور زدن های قوانین در شرکت ها و گروههای اقتصادی در گمرکات، مناقصه ها و مزایده ها.
– تشکیل کارگروه بررسی موانع توسعه در سه دهه اخیر در ایران بصورت بخشی و جزئی.
– تشکیل کارگروه سه گانه مدیریت سوخت، آب و محصولات استراتژیک.
– تشکیل کارگروه امنیت غذایی در کشور.
اگر چه ممکن است این نکات و یا برنامه ها در مجمع محترم تشخیص مصلحت، قبلا بیان شده و یا حتی عملیاتی نیز شده باشند. اما، یاد آوری و تذکر، یکی از وظایف و حقوق شهروندی است که نگارنده برای بهزیستی و بهبود اوضاع جامعه بر خود واجب می داند و تلاش می کند در حد وسع، مانع غلبه نومیدی در سطوح مختلف اجتماعی گردد. امید است که نومیدی، از سرزمین پهناور ایران اسلامی رخت بر بندد.