کسانی که در روز افتتاح پارک بانوان شهر یاسوج با حضور ملاوردی معاون امور بانوان ریاست جمهوری در مکان این پارک حضور داشتند خوب به یاد دارند که چه حرص و ولعی برای دیده شدن در میان جماعت دست اندرکار موج میزد و مجموعه استانداری و بویژه فریبا رحمان پور مدیرکل امور بانوان استانداری از […]

کسانی که در روز افتتاح پارک بانوان شهر یاسوج با حضور ملاوردی معاون امور بانوان ریاست جمهوری در مکان این پارک حضور داشتند خوب به یاد دارند که چه حرص و ولعی برای دیده شدن در میان جماعت دست اندرکار موج میزد و مجموعه استانداری و بویژه فریبا رحمان پور مدیرکل امور بانوان استانداری از یک طرف و مجموعه شهرداری و در راس آن زهرا زمانی عضو شورای شهر از طرف دیگر سعی داشتند که این پروژه را از نتیجه ی عملکرد و محصول مدیریت خود معرفی کنند .

البته تنها این دونفر نبودند که در پی مصادره و یا گرفتن عکس یادگاری با ملاوردی بودند، بلکه چهره های دیگری از بانوان نیز بودند که در آن ایام سودای حضور در انتخابات شورای شهر داشتند و می خواستند با سلفی های اتفاقی رزومه ای برای خود دست و پا کنند .

پارک افتتاح شد ولی قبل از آن کارشناسان نسبت به مکان این پارک تذکر دادند. اینکه اولا چه نیازی به یک پارک جداگانه و محصور است و این موضوع جز ایجاد یک دیوار تبعیضی چیز دیگری نیست و در ثانی اگر بنا بر ضرورت ساخت چنین پارکی است چرا این پارک باید در جایی ساخته شود که از هر زاویه می توان بر آن مشرف بود و فلسفه اصلی احداث آن زیر سوال باشد

پارکی که اساسا برای مورد استفاده قرار گرفتن نیست سرنوشتش از اول مشخص است و حالا گفته می شود این پارک در یک مکان جدید باید احداث شود .

عدم پاسخگویی و حواله کردن مشکلات به دیگران از ویژگی های بارز مدیران در استان است و نباید هم انتظار داشت کسی یا کسانی پاسخگوی بودجه ای باشند که با عوارضات مردم جمع آوری شده است و بی هدف و بدون برنامه هزینه می شود.

منبع: کانال گلبونگ