سکوت رسانه‌ها همراه با سانسور شدید خبر حضور وزیر بهداشت در استان را می توان کاری کاملا سازمان یافته و مدیریت شده برای سرپوش گذاشتن بر مدیریت دانشگاه علوم پزشکی استان قلمداد کرد. گرچه سفرهای استانی وزیر پرتوقع بهداشت نشان داده است، وی خیلی کم حاشیه نیستند و اغلب نقدها را با کنایه و توهین […]

سکوت رسانه‌ها همراه با سانسور شدید خبر حضور وزیر بهداشت در استان را می توان کاری کاملا سازمان یافته و مدیریت شده برای سرپوش گذاشتن بر مدیریت دانشگاه علوم پزشکی استان قلمداد کرد.

گرچه سفرهای استانی وزیر پرتوقع بهداشت نشان داده است، وی خیلی کم حاشیه نیستند و اغلب نقدها را با کنایه و توهین بی پاسخ نمی گذارند.

از آنجا که بخش بهداشت و درمان با جان و سلامت افراد مرتبط است لازم است همه ی نهاد های تصمیم ساز و تصمیم گیر و تاثیر گذار ، بالاخص رسانه های محلی با حساسیت ویژه ای کاستی ها و کم کاری ها را رصد کرده و عکس العمل مناسب را نشان دهند .

همزمانی مدیریت دانشگاه با آغاز طرح تحول سلامت و اختصاص بودجه های قابل ملاحظه ،حداقل این انتظار را به وجود می آورد مدیریت دانشگاه علوم پزشکی استان پاسخگوی عملکرد خود در قبال بسته های این طرح باشند.

گرچه جناب ایلامی نشان داده است بیشتر از آنکه متعهد و مدیر و دلسوز باشد با آگاهی از روابط نهادهای قدرت در استان تماما در تلاش برای حفظ صندلی مدیریت است .

بررسی افراد جذب شده‌ی شرکتی (اسامی و نسبت های فامیلی با افراد صاحب نفوذ محفوظ است) در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان به ویژه بیمارستان تازه تاسیس شهید جلیل یاسوج حداقل این موضوع را روشن می کند که جناب ایلامی خوب بلد است همه را نمک‌گیر کند و تقریبا همه ی جریان های سیاسی و افراد موثر استان و حتی رسانه های محلی از این استخدام ها بی نصیب نبوده است . این در حالی است که نیروهای شرکتی آزمون داده هنوز تعیین تکلیف نشده اند .

اوج‌ ولنگاری در اقتدار مدیریت جناب ایلامی را می‌توان در حکم برکناری یکی از مدیران شهرستانی زیرمجموعه خود مشاهده کرد. حکمی که با فشار نماینده در کمتر از دو روز و در یک روز تعطیل لغو شد تا ایلامی نشان دهد آنچنان اهل معامله هست که حفظ شان و شکل ظاهری مدیریت هم خیلی برایش مهم نیست.

همزمان با طرح تحول سلامت و آغاز گسترده ی ساخت و سازها ی علوم پزشکی ، از اساس کیفیت این ساخت و سازها جای بحث است چنان که بخشی از بیمارستان تازه تاسیس شهید جلیل با زلزله ی کمتر از پنج ریشتر فرو ریخت.

کمبود پزشک متخصص در در بخش های مختلف استان و نوبت دهی های پر ترافیک در بخش کلینیک های دولتی استان هم بخش زیادی از نارضایتی مردمی است که قرار نیست برای حل آن فکری کرد .

در کنار این موارد ایلامی نشان داده است خیلی اهل قانون مداری نیست و اصرار خاصی دارد که نیروهای بازنشسته همچنان در سمت های مدیریتی به کار خود ادامه دهند .

به هر حال وزیر می آید و می رود ولی روند بخشی از رسانه ها نشان می دهد در دفاع از ایلامی و رسانه ای نکردن کم کاری ها کمر همت را بسته اند کاری که قطعا هزینه ی آن بر سلامت همه ی مردم استان سنگینی خواهد کرد.

منبع: گلبونگ