مسئله ای که بعد از چندین سال هنوز در رسالت صداوسیما گشوده نشده و باز هم در برنامه های متعددی شاهد جاماندگی این اصل در تدوین برنامه های این شبکه هستیم ، که ظاهراً و باطناً ارج نهادن به هویت استان و جلوه دادن به فرهنگ ایلی و بومی و تاریخی استان برایشان سخت دشوار […]

مسئله ای که بعد از چندین سال هنوز در رسالت صداوسیما گشوده نشده و باز هم در برنامه های متعددی شاهد جاماندگی این اصل در تدوین برنامه های این شبکه هستیم ، که ظاهراً و باطناً ارج نهادن به هویت استان و جلوه دادن به فرهنگ ایلی و بومی و تاریخی استان برایشان سخت دشوار است ، تا حدی که سرزمینی که در تمام رویدادهای تاریخی در این مرزبوم نقش سازنده ای داشت را با بی توجهی ، بی مهری و بی مسولیتی کنار گذاشته اند و با روی آوردن به مضحکه بازها و دلقک های بی مضمون و ارتکاب به همین فلاکت بازی ها اساس و اصل رسالت را در این شبکه ویران می کنند .با مشاهده به شبکه استانی دنا در چندین نوبت به گیج ، تاب های در کردار مدیران این شبکه می رسیم که یا به هواخواهی دوستان خود نگاه می کنند و یا به نمایش فیلم های که در شبکه های ملی در ده های اخیر پخش می شد . ولی باید دانست که تمامی این اشکالات در این مجموعه به این مهمی وجود کچ سلیقگی هایست که سالهاست فضای رسانه ملی را هزینه برخوردها و گروکشی های سیاسی خود کرده اند تا آنجا كه خدمت با نگاه یک سویه و به یک جریان فکری آنقدر آشکار و نمایان است که جای برای جلوه بخشیدن به هویت بومی و ایلیاتی ما نیست .
اگر چه نام و نشان این خاک کهن بر هیچ کس پوشیده نیست و کمتر کسی از سخاوت این مردم بی آگاهند و به منزلت آنان پی نبرده اند . ولی چرا مجموعه ای که باید از فرهنگ حرف بزند و فرهنگ سازی را دنبال کند بدنبال تبلیغ و نمایش دادن عده ای خاص هستند ، و در زاویه توجهات و تمایلات آن عده مدام در حرکتند ، و بدون توجه به دغدغه مردم و آسیب های اجتماعی تمام پتانسیل خود را درگیر انداختن یک چهره در نگاه جامعه می کند .
تا آنجاست که وقتی نماینده محترم مردم شريف بویراحمد ودنا در کنار مردم بخش پاتاوه در نماز عبادی سیاسی حضور می یابد و به ایراد سخن می پردازد و از تحقق وعده ها وتوسعه و ارتقا و پیشرفت این منطقه در چند سال اخیر با تلاش ها ، و پیگیری های خود سخن می گوید با کمال بی مهری ، وقاحت و غرض ورزي توسط دست اندرکاران شبکه استانی دنا کنار گذاشته می شود ولی آنطرف تر برای کسی جانبداری می کنند که با قدرت و سرمایه یک نهاد در تنگ دستی مردم نفوذ کرده و در حال تبلیغ برای آینده سیاسی خود است .
تا کی و چرا مردم باید سزای این چنین اندیشه های جاه طلب و فرصت طلب و مخوفی را بپردازند و هزینه منافع و مصالح عده ای خاص شوند ، لذا چنین رویه ای که مسولان‌ این مجموعه در پیش گرفته اند قطعا در تضاد با خواسته های مردم در استان و اعمال نامربوط در رسالت این مجموعه می باشند و در فواصل نه چندان دور به شدت شاهد برخوردهای عامه مردم با بی میلی و انحراف به سایر رسانه ها خواهیم بود .