با آرای اعضای شورای شهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شد. به گزارش افتونیوز، اعضای شورای شهر تهران پس از ارائه برنامه چهار گزینه شهرداری تهران  آخوندی ۱۶ رای، پیروز حناچی ۱۱ رای، تقوی نژاد ۱۰ رای و انصاری ۳ رای کسب کردند. در جلسه روز سه‌شنبه از میان این حناچی و […]

با آرای اعضای شورای شهر پایتخت دو گزینه نهایی برای شهرداری تهران انتخاب شد.

به گزارش افتونیوز، اعضای شورای شهر تهران پس از ارائه برنامه چهار گزینه شهرداری تهران  آخوندی ۱۶ رای، پیروز حناچی ۱۱ رای، تقوی نژاد ۱۰ رای و انصاری ۳ رای کسب کردند.

در جلسه روز سه‌شنبه از میان این حناچی و آخوندی، یک نفر به عنوان شهردار تهران انتخاب خواهد شد.

قابل ذکر است، سران اصلاحات که پشت پرده رای گیری های شورا هستند، از اعضای حزب اتحاد که همزمان عضو شورا هستند خواسته اند با رای دادن به چهره های فیک مانع رای آوری چهره های دیگر شوند. براین اساس، ابتدا با رای دادن به ۴ گزینه حزب اتحاد (آخوندی، حناچی، انصاری، کشت پور) مانع حضور چهره هایی چون محسن هاشمی در لیست ۵ نفره شدند و در انتخاب اخیر نیز، با رای دادن به آخوندی در کنار گزینه فیک دیگر خود (حناچی) بازی انتخاب شهرداری تهران را با روش ادوار پیشین خود به اتمام رساندند.

این اتفاق البته در دور پیشین توسط حزب اعتماد ملی انجام شده بود و آنان نیز با آوردن گزینه های فیکی چون مکارم، رقبا را از صحنه حذف کردند و افشانی بازنشسته را بر کرسی شهرداری نشاندند.