عیسی فتحی متولد: 1364-کهگیلویه دارای مدرک کارشناسی در رشته الهیات فقه مبانی حقوق از سال 85 تا 88 در خبرگزاری ایسنا بصورت حق الزحمه ای فعالیت کرده ام و از سال 88 تا کنون نیز بصورت قراردادی در خبرگزاری ایسنا کهگیلویه و بویراحمد بعنوان سردبیر و خبرنگار فعالیت دارم یک سال در مرکز علمی کاربردی […]

عیسی فتحیfathi

متولد: 1364-کهگیلویه

دارای مدرک کارشناسی در رشته الهیات فقه مبانی حقوق

از سال 85 تا 88 در خبرگزاری ایسنا بصورت حق الزحمه ای فعالیت کرده ام و از سال 88 تا کنون نیز بصورت قراردادی در خبرگزاری ایسنا کهگیلویه و بویراحمد بعنوان سردبیر و خبرنگار فعالیت دارم

یک سال در مرکز علمی کاربردی یاسوج یک نیز در بخش فرهنگی کار کرده ام

در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 94 سه رتبه برتر را کسب کرده ام

تعداد زیادی لوح تقدیر از دستگاههای مختلف دارم

اخذ مدرک دوره مقدماتی خبر از دانشکده خبر