به گزارش افتونیوز، طی حکمی از سوی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه رئیس جدید جهاد کشاورزی چاروسا منصوب شد.   بعد از کش و قوس فراوان که جهاد کشاورزی چاروسا به دلیل بازنشسته شدن زاریان بدون مدیر مانده بود، مدیر این دستگاه مهم عاقبت تعیین شد.   بعد از بیان این مشکل و […]

 

 

به گزارش افتونیوز، طی حکمی از سوی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه رئیس جدید جهاد کشاورزی چاروسا منصوب شد.

 

بعد از کش و قوس فراوان که جهاد کشاورزی چاروسا به دلیل بازنشسته شدن زاریان بدون مدیر مانده بود، مدیر این دستگاه مهم عاقبت تعیین شد.

 

بعد از بیان این مشکل و پی‌گیری سه ماهه بخشدار چاروسا و مطرح نمودن موضوع جهاد کشاورزی در شورای اداری توسط بخشدار و رسانه ای شدن بحث جهاد کشاورزی چاروسا توسط محمودی نماینده عالی دولت در چاروسا و تقاضا از مسئولین جهاد کشاورزی جهت معرفی رئیس این اداره در اسرع وقت  صبح امروز از سوی سیدعمران تقوی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه، محمدقاسم کشاورز خوب را به عنوان رئیس جهاد کشاورزی چاروسا منصوب کرد.

 

محمدقاسم کشاورزخوب از کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان کهگیلویه و از فرزندان منطقه چاروساست.