قوم گرایی به جای علم گرایی نژاد پرستی به جای تقوا گرایی طایفه پرستی به جای تعهد وتخصص بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا قبایل لتعارفو ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر.(حجرات۱۳) ای مردم ما همه شما را نخست از زن ومرد آفریدیم آنگاه  ازشعبه […]

قوم گرایی به جای علم گرایی

نژاد پرستی به جای تقوا گرایی

طایفه پرستی به جای تعهد وتخصص

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا قبایل لتعارفو ان اکرمکم عندالله اتقاکم ان الله علیم خبیر.(حجرات۱۳)

ای مردم ما همه شما را نخست از زن ومرد آفریدیم آنگاه  ازشعبه ها وطایفه ها ونژادهای گوناگون تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامی ترین وبزرگوارترین شما نزد خدا با تقواترین شماست  وخدا بر همه چیز اگاست.)

همانطوری که در ایه بالا اشاره شده ملاک وبرتری ازنظر خداوند تقوی وعمل صالح است که علم ،دانش ،تعهد وتخصص هم بخشی از اعمال صالح وتقوی می باشد ونژاد پرستی وقوم گرایی از نظر خداوند ودین اسلام مردود ومطرود است.

اما متاسفانه دربعضی ادارات مدیران ملاک ومعیار ومحور کار خود را بر قوم گرایی وطایفه پرستی قرار دادند، وبه اصولی مانند، تعهد وتخصص وشایسته سالاری توجهی نمیکنند، این مساله در بعضی شهرها پر رنگ تر وبر جسته تر است.ایا باچنین معیارهایی میتوان امیدی به پیشرفت علم ودانش وتولید وگسترش خدمت رسانی داشت، از جمله عواملی که در پیشرفت کیفی وکمی یک شهر ومنطقه در زمینه های گوناگون علمی واموزشی تولیدی واقتصادی وفرهنگی میتواند تاثیر گذار باشد  می توان به تعهد وتخصص وعلم ودانش اشاره کرد، اما بعضی مدیران متاسفانه به این ایه شریفه توجه نکردند انجا که خداوند در قران می فرماید هل یستوی الذین یعلمون والذین لایعلمون انما یتذکر اولو الباب(سوره  زمر ایه۹ )

(ایا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند برابرند، تنها خردمندان پند می پذیرند .زمر۱۳) .

آیا قومگرایی با علم گرایی برابر است ؟امید است که بعضی مدیران پند بگیرند وبدانند که علم گرایی با قوم گرایی برابر نیست .ایا نباید همه افراد این فرصت را داشته باشند که به جامعه خدمت کنند؟ ایا نباید همه افراد توانایی ها واستعدادهای خود را در جامعه بروز دهند؟ ایا ریاست کردن ومدیریت کردن خاص افرادی ویژه است؟ چرا در بعضی ادارات با نیروی انسانی چند هزارنفری زیادی که دارد حدود ۴ تا ۵ سال یک نفر مدیر ویا یک نفر معاون باشند، ونکته جالب این است که این افراد عملکرد ضعیفی هم دارند ولی بعضی از مسئولان متاسفانه به بهانه ای عملکرد خوب از این افراد دفاع میکنند، در صورتی که عملکرد این افراد منفی است. البته شاید عملکرد از نظر آنان با عملکرد از نظر نیروی متعهد ومتخصص فرق کند!  شاید عملکرد مورد نظربعضی مسئولان، قومگرایی باشد که البته شما درست می فرمایید، در این زمینه عملکرد خوبی داشته اند.

وبا وجود  افراد متعهد ومتخصص وتحصیلکرده وتوانمند همچنان این افراد به مدیریت قوم گرایی خود ادامه دهند،همانطور که بزرگان دین می فرمایند (بزرگترین عبادت خدمت به خلق است).

ایا بقیه دوست ندارند خدمت کنند؟ چرا همه چیز وهمه کس را فدای یک یا چند نفر میکنید؟

همانطوری که میدانیم( آب مایه حیات است) ولی همین آب اگر راکد بماند گندیده میشود وبو میدهد،اینکه بعضی افراد برای مدت چندین سال مدیر ویا معاون یک اداره ای باشند،و ملاک ومعیار شخصی برای خود داشته باشند. باعث عقب ماندگی ان اداره ونهاد می شوند وانگیزه تلاش وکوشش وخدمتگزاری را ندارند فقط به دنبال موضوعات حاشیه ای هستند.

امید است مسئولان تصمیم گیرنده  نسبت به این موضوع اقدام نماید.

(ان لله لایغیر مابقوم حتی یغیر ما به انفسهم )

(خداوند سر نوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد مگر انکه ان قوم خود سرنوشت خود راتغییر دهد).

اجازه ندهید مدیرانی قوم گرا،طایفه پرست، شهر و استان وکشوری را خراب کنند.