استاد در کلاس درس به هر دانشجو بادبادکی داد و به آنها گفت هر کسی آنرا سالم به اول کلاس رساند نمره پایان ترم را به آنها خواهم داد ، هرکسی سعی میکرد بادبادک همکلاسی خود را بترکاند تا شاید خودش به اول کلاس برسد ، سه نفر با تلاش فراوان به آنجا رسیدند وبا […]

استاد در کلاس درس به هر دانشجو بادبادکی داد و به آنها گفت هر کسی آنرا سالم به اول کلاس رساند نمره پایان ترم را به آنها خواهم داد ، هرکسی سعی میکرد بادبادک همکلاسی خود را بترکاند تا شاید خودش به اول کلاس برسد ، سه نفر با تلاش فراوان به آنجا رسیدند وبا افتخار گفتند ، استاد نمره پایان ترم مارا بدهید ، استاد رو به دانشجوها کرد و گفت : کلاس بقلی شماها تمام بادبادکها را سالم رساندن اگر تلاش میکردیدهر کسی بادبادک خودرا به مقصد برساند الان همه شما نمره پایان ترم میگرفتید.

این حکایت آدمهای روزگار ماست ، عوض اینکه همه ی تلاش خودرا معطوف به این کنند که قابلیت های خودرا به منصه ظهور برسانند به دنبال این هستند تا با ضربه زدن به دیگران جاده را برای رسیدن خود هموار نمایند ، یعنی اینکه به هر طریقی چه ثواب و چه نا ثواب باید برسند حال اگر همه ی اطرفیان هم قربانی مطامع آنها گردد.

آدمهای کوچکی که متاسفانه امروزه در جامعه به رشد کاذب شخصیتی رسیده اند و دیگران هم برای بدست آوردن منافع کوتاه مدت دور وبرشان را میگیرند و اینان نیز تصور میکنند واقعا کسی هستند.

متاسفانه رشد چنین افرادی که مخرب جامعه هستند معلول عوامل بیرونی که همان مردمند میباشند ومردم باعث و بانی شکل گیری شخصیت های لمپن ومتملق و بی ثبات میباشند وهمین ها با دست یابی به شخصیت کاذب همه ی معیارهای انسانی را زیر پا گذاشته ودست بکارهایی میزنند که با هیچ منطق و معیاری نمیشود آنها را سنجید.

اینگونه افراد انسانهای فهیم وبا سواد ومتفکر را به الطاف وحیل روانه حاشیه میکنند و از حاصل زحمات متفکران جامعه ارتزاق مینمایند وچنان در این روشهای جذب دانش وتفکر دیگران ماهر میشوند که کمتر کسی به آن پی خواهد برد ، این لمپن ها حتی به بزرگان تفکر اصلاح طلبی واصول گرایی هم رحم نکرده و نمیکنند وتنها شخصیت کاذب خودشان را ملاک ومعیار همه چیز و همه جا میدانند وانتظار تبعیت هم از همه دارند و هر کسی هم مخالفتی با آنها داشت روانه حاشیه شده و کم کم محو میشود.

قدرت این منافقان را دست کم نباید گرفت ، سم مهلکی که اینان می افشانند همه را مسموم خواهد نمود وکمتر کسی میتواند از زیر تیغ آنها جان سالم به در ببرد و آفت درستی وراستی های جوامع هستند و اگر در شناخت آنها کوتاهی شود جامعه را کاملا مسموم خواهند کرد و دیگر نمیشود سره از ناسره را تشخیص داد.

چه بسیار اندیشمندان و آدمهای متفکر بودند و هستند که اینان از زحمات فکری واندیشه ایی آنها استفاده و بنام خود انتشار داده اند و بقول دوستی عملکرد اینان همه کپی پیس بوده وخواهد بود وخودشان چیزی ندارند که ارائه دهند ، تنها زحمتی که متحمل میشوند انگشت گذاشتن بر دو دکمه وسایل ارتباطی است ، یک کپی ودو پیس

وای بر کسانی که از حاصل زحمت دیگران استفاده کرده وبا نامردمی سعی میکنند آن کسان را به حاشیه ها برانند ، مصداق منافقینی را دارند که بارها در کتاب آسمانی از آنها یاد شده است. وای بر منافقین جدید

سید قربانعلي موسوی شیرازی روزنامه نگار و فعال فرهنگی رسانه چرام