مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چرام بعد از چندین سال و انتقادات گسترده فرهنگیان چرام در رسانه ها و اتفاقات اخیر در آموزش و پرورش شهرستان چرام  تغییر خواهد کرد. به گزارش افتونیوز؛ در گفتگو با منایع آگاه صدرالله عزیزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چرام  سکان مدیریت خود را واگذار خواهد کرد. پس از […]

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چرام بعد از چندین سال و انتقادات گسترده فرهنگیان چرام در رسانه ها و اتفاقات اخیر در آموزش و پرورش شهرستان چرام  تغییر خواهد کرد.

به گزارش افتونیوز؛ در گفتگو با منایع آگاه صدرالله عزیزی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان چرام  سکان مدیریت خود را واگذار خواهد کرد.

پس از چندین نوبت انتقادات فرهنگیان شهرستان چرام از مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان  در رسانه‌ها و اتفاقات اخیر آموزش و پرورش چرام، مدیر کل آموزش و پرورش استان  مصمم به تغییر مدیر زیرمجموعه خود در شهرستان چرام است.

نامهای زیادی برای جایگزین صدرالله عزیزی مطرح شده است، اما چیزی که قطعیت یافته خداحافظی صدرالله عزیزی از آموزش و پرورش شهرستان چرام است.