(پیرامون سانحه هواپیمایی آسمان، تهران – یاسوج) بعد از کلی طول و تفصیل بالاخره مقصر سانحه هوایی دنا اعلام شد ، کسی نیست جزخلبان متوفی هواپیما !! چرا ؟ چون : 1- صاحبان شرکت هواپیمایی آسمان بی کس و کار نیستند ، اسامی صاحبانشان را که ما نمی دانیم ولی قدر مسلم سرشان باید به […]

(پیرامون سانحه هواپیمایی آسمان، تهران – یاسوج)

بعد از کلی طول و تفصیل بالاخره مقصر سانحه هوایی دنا اعلام شد ، کسی نیست جزخلبان متوفی هواپیما !! چرا ؟

چون :

1- صاحبان شرکت هواپیمایی آسمان بی کس و کار نیستند ، اسامی صاحبانشان را که ما نمی دانیم ولی قدر مسلم سرشان باید به جایی بند باشد و پشت و پناهی برای روز مبادا داشته اند ومقصر نیستند.

2 – مسئولین سازمان هواپیمایی کشوری هم متعهدند و هم معتمد ، پس مقصر نیستند .
می ماند کسانی که مرده اند و پارتی دم کلفتی ندارند و آقازاده هم نیستند . آقازاده ها و ژن خوب ها که خلبان نمی شوند وبا این جور هواپیما های درپیتی واسقاطی مسافرت نمی کنند. دوره دبستان را تمام نکرده دارای واردات انحصاری ، شرکت هواپیمایی ، کارخانه های بزرگ اند ، وامهای کلان درازِ دراز مدتِ قرض ال پس نده و یا با سود نیمِ نیم درصدی بدون ضمانت وسفته وکاغذ بازی می گیرند.
پس خلبان زحمت کش بیچاره بی کس و بی پناه و بی پیوند با قدرتمندان ، مقصر می شود .
به فرض محال اگر خلبان زنده می ماند اول پارتی کله گنده پیدا میکرد ، بعد دلیل می آورد که مقصر من نبوده ام و سیستم هواپیما مختل شد و چه و چه و …. .
این جا هم باید یک مرده دیگر را مقصر نشان داد . چه کسی ؟ مثلا همان مسافری که می گویند موبایلش حتی بعد از سانحه هم روشن بوده . فرض کنیم که این مسافر موبایلی که فعلا به رحمت خدا رفته پارتی جور می کرد و اخوالزوجه یا ابوالزوجه آقازاده ای بود و تبرئه می شد .
حالا چه کار می کردند ؟ چه کسی را مقصر اعلام می کردند ؟ مسافران به رحمت خدا رفته را. به چه دلیل ؟ ای بابا ، این قدر گیر دو پیچ ندهید ، دلیل پیدا می شود ، مثلا در طول سفر اجماعا صلوات بلند ختم نکرده اند .
بالاخره مقصر زنده ها و شرکت هواپیمایی آسمان – هواپیمایی کشوری و هواشناسی و سال ساخت هواپیما ، لج بازی با دنیا و تحریم ها و … نیستند. هرچه هست ازمردگان است والسلام. اجماعا صلوات بزرگ ختم کنید .