برخی افراد، به علت ندانم کاری زحمت یکساله کشاورزان در چند ثانیه طعمه حریق می‌شود. معاون فرماندار کهگیلویه بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها جهت مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی تأکید کرد. به گزارش افتونیوز، جلسه شورای کشاورزی این شهرستان با محوریت فصل برداشت محصولات استراتژیک (گندم، جوم و کلزا) در سالن کنفرانس فرمانداری دهدشت برگزار شد. […]

برخی افراد، به علت ندانم کاری زحمت یکساله کشاورزان در چند ثانیه طعمه حریق می‌شود.

معاون فرماندار کهگیلویه بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها جهت مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی تأکید کرد.

به گزارش افتونیوز، جلسه شورای کشاورزی این شهرستان با محوریت فصل برداشت محصولات استراتژیک (گندم، جوم و کلزا) در سالن کنفرانس فرمانداری دهدشت برگزار شد.

اسلام خسروی در این جلسه بحران کم‌بارشی و وضعیت بحرانی آب را یادآور شد و اظهار داشت: با شرایط موجود، نیاز است که کشاورزان کشت دیم را حمایت جدی داشته باشیم.

معاون فرماندار کهگیلویه، ثبت‌نام کشاورزان در سایت جهادکشاورزی را امری مهم خواند و تصریح کرد: متولیان باید با برنامه‌ریزی و اطلاع‌رسانی دقیق در این راستا، کشاورزان را برای ثبت‌نام در این سایت مطلع نمایند.

وی با توجه به همکاری مداوم شرکت فرآورده‌های نفتی در همه زمینه‌ها، خواستار سوخت به موقع کمباین‌ها از شرکت فرآروده‌های نفتی شهرستان شد.

خسروی، آتش‌زدن پسماند‌ها توسط برخی افراد در سال گذشته را یادآور شد و با بیان اینکه آتش‌زدن این پسماند‌ها ممنوع است، خواستار آمادگی همه دستگاه‌ها جهت مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی شد.

معاون فرماندار کهگیلویه عنوان کرد: متأسفانه به علت ندانم‌کاری برخی افراد، زحمت یکساله کشاورزان در چند ثانیه طعمه حریق می‌شود.

خسروی خاطرنشان کرد: با توجه به اتفاقات اخیر در سطح کشور، دولت دیگر توانایی کمک به کشاورزان را ندارد.