طبق شنیده ها یک اصولگرای شاخص  فعال ستاد رئیسی گزینه ی اصلی معاون شهردار چرام شد طبق اخبار رسیده از شهرداری چرام اصولگراهای شاخص تندرو توسط شهردار اصلاح طلب مسئولیت گرفته اند به گزارش افتونیوز،حاجتی که معرف حضور همه ی سیاسیون در چرام هست و از اصولگرایانی است که همیشه در ستادهای اصولگرایان فعالیت داشته […]

طبق شنیده ها یک اصولگرای شاخص  فعال ستاد رئیسی گزینه ی اصلی معاون شهردار چرام شد

طبق اخبار رسیده از شهرداری چرام اصولگراهای شاخص تندرو توسط شهردار اصلاح طلب مسئولیت گرفته اند

به گزارش افتونیوز،حاجتی که معرف حضور همه ی سیاسیون در چرام هست و از اصولگرایانی است که همیشه در ستادهای اصولگرایان فعالیت داشته به عنوان گزینه ی اصلی معاون شهرداربه به جای عابدی اصلاحطلب  معرفی شد

همچنین خانم رفیعی از  اصولگرایان بعنوان مسئول اموراداری جایگزین یک اصلاحطلب شد

باید منتظر ماند و دید که واکنش سیاسیون و اعضای اصلاحطلب شورای شهر چرام نسبت به  این انتصابات چیست

طبق شنیده ها فشار اعضای شورای اصولگرا باعث این تصمیم گیری ها شده است.

شهردار چرام چندی قبل دانایی رئیس ستاد روحانی و از اصلاحطلبان اصیل شهرستان چرام را هم از دبیری شورا عزل کرده بود