امروز برای مجلس نشینها روز نفسگیری بود خصوصا برای لرها که همیشه مورد بی مهری قرار گرفته اند! این سوی مجلس تاجگردون فریاد بر می آورد من لرم و به لر بودنم افتخار میکنم آقای ربیعی از دولت ترسوها متنفرم آن سوی مجلس حاج هاشمی فریاد می زند کوتاه تر از دیوار دنا و کاپتان […]

امروز برای مجلس نشینها روز نفسگیری بود خصوصا برای لرها که همیشه مورد بی مهری قرار گرفته اند!
این سوی مجلس تاجگردون فریاد بر می آورد من لرم و به لر بودنم افتخار میکنم آقای ربیعی از دولت ترسوها متنفرم
آن سوی مجلس حاج هاشمی فریاد می زند کوتاه تر از دیوار دنا و کاپتان متوفی کسی نیست تقصیرها را گردن اینها بیندازید شاید هواپیمای آسمانتان سالم شد و برگشت نشست سرجایش!
در این میان اما رفتار بی تفاوت و پر از ابهام نماینده بویراحمد و دنا برای همگان جای تعجب داشت چرا هیچکس صدایی از حاج زارع نشنید؟! حاج زارع نماینده ی مردمی که هواپیمایشان سقوط کرده و ۶۵ نفر بی گناه به کام مرگ فرستاده شدند در سکوت کامل به نظاره می نشیند تا برادران گرمسیری اش صدایشان به هیچ جایی نرسد!
و باز هم جالب است که هواداران نماینده ی بویراحمد فریادهای عدالت خواهانه ی دو نماینده ی دیگر استان را شوی تبلیغاتی برای کاندیداتوری دور بعد می خوانند تا سرپوشی نهند بر سکوت پر از ابهام و رمز آلود نماینده ی بویراحمد!
کجای کار ما می لنگد که اگر کنار هم نیستیم پشت هم را نیز گرم نکنیم!؟
آیا عزت و آبروی استان اینقدر کم بها شده است که در مهم ترین روزی که می رفت تا احقاق حقوق مردم بی زبان لر صورت بگیرد اینطور نماینده های گرمسیری به درب بسته بخورند! راستی نماینده ی لرزبان؛ مردم تهران هم آوایی از اعتراض ایشان به گوش نرسید!
امروز با پخش سراسری رای گیری از تلوزیون هر کهگیلویه بویراحمدی زیر لب زمزمه می کرد نمایندگان لر زبان کجایید دقیقا کجایید؟! چرا که شاید مانیتور ها هم گاه بی فایده می دانند نشان دادن چهره ی شخصی که در برابر حق خواهی مردمانش سکوت کرد!
آیا این سکوت حق لر تباران بود؟! آیا حق مردم را بدرستی ادا کرده اید؟! امید دارم نمایندگانمان آنچنان دلیل محکمه پسندی برای سکوتشان داشته باشند که جوابگوی چشمان ناامید و به غم نشسته از جلسه ی نافرجام استیضاح وزیران باشد! نماینده ی گرانقدر ما بیش از اینها به شما امید داشتیم!
وزیری که همه از ثروت میلیارد دلاری اش خبر دارند و امروز بیان میکند حقوقم زیر ده میلیون است و اینچنین پدیده هایی داریم که زل بزنند به دوربین و به راحتی… بگویند روا نبود روزی که میرفت تا… برملا شود اینطور جلوی مردم خود سکوت کنیم گاه تاوان یک سکوت از دست دادن اعتماد مردم است برای همیشه؛ مردمی که دیگر به هیچ نماینده ی بی تفاوتی امید نخواهند بست!

  • نویسنده : حمید پرندوار