خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) حمید جهان متولد 20 بهمن 1359 شهرستان کهگیلویه و کارشناس حقوق است. وی از سال 1386 با فعالیت در خبرگزاری ایرنا پا به عرصه رسانه گذاشت. از همان سالهای حدودا 76 وبه دلیل علاقه وافری که به کار خبری و روزنامه و نشریات داشتم جرقه‌های ورود به این عرصه […]

خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)
حمید جهان متولد 20 بهمن 1359 شهرستان کهگیلویه و کارشناس حقوق است. وی از سال 1386 با فعالیت در خبرگزاری ایرنا پا به عرصه رسانه گذاشت.
از همان سالهای حدودا 76 وبه دلیل علاقه وافری که به کار خبری و روزنامه و نشریات داشتم جرقه‌های ورود به این عرصه خطیر را در خودم احساس کردم و حتی با برخی مجلات همچون رویای زندگی- خانواده سبز- خانواده از زمانی که در سرپرستی و فروش روزنامه دکه معروف میدان مرکزی شهر دهدشت به صورت موردی کار می‌کردم.
دوره های تیتر نویسی، خبرنویسی، حقوق در مطبوعات، گزارش نویسی، اصول خبرنویسی و عکاسی را گذرانده‌ام.