سرپرست خبرگزاری فارس در کهگیلویه و بویراحمد داریوش بهنیازاده متولد 1351/7/1 شهرضا خبرنگار خبرگزاری فارس است. وی از سال 1362 با فعالیت در روزنامه رسالت پا به عرصه رسانه گذاشت. سوابق: هفته نامه حدیث یاران و خبرگزاری فارس معلم و کارمند آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست خبرگزاری فارس در کهگیلویه و بویراحمد
داریوش بهنیازاده متولد 1351/7/1 شهرضا خبرنگار خبرگزاری فارس است. وی از سال 1362 با فعالیت در روزنامه رسالت پا به عرصه رسانه گذاشت.
سوابق: هفته نامه حدیث یاران و خبرگزاری فارس
معلم و کارمند آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد