سرپرست خبرگزاری تسنیم در کهگیلویه و بویراحمد سجاد نوبهار متولد 1365/11/10 روستای تنگ هیگون شهرستان کهگیلویه و دارای مدرک کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. وی از سال 1386 با فعالیت در خبرگزاری ایرنا پا به عرصه رسانه گذاشت. سوابق: از سال 1386 خبرگزاری ایرنا تا نیمه اول سال 1391- سردبیر ماهنامه وصال جاودان- خبرگزاری […]

سرپرست خبرگزاری تسنیم در کهگیلویه و بویراحمد

سجاد نوبهار متولد 1365/11/10 روستای تنگ هیگون شهرستان کهگیلویه و دارای مدرک کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. وی از سال 1386 با فعالیت در خبرگزاری ایرنا پا به عرصه رسانه گذاشت.

سوابق: از سال 1386 خبرگزاری ایرنا تا نیمه اول سال 1391- سردبیر ماهنامه وصال جاودان- خبرگزاری تسنیم

– رئیس بسیج رسانه شهرستان بویراحمد