مشاور امور جوانان شهردار سوق منصوب شد

استفاده از جوانان می تواند بسیاری از گره های مدیریتی را باز کند

به ﮔﺰﺍﺭﺵ افتونیوز،  ﻣﻬﻨﺪﺱ غندی ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮﯼ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﻭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺎ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻭ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮ سوق، سید هاشم تقی زاده ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﮐﺮﺩ .

تقی زاده  ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ۱۳۷۰ ﻭ دانشجوی رشته مهندسی ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ مترو ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ . ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻭﯼ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ‏« شایسته است نهایت تلاش خود را در خصوص ارائه اطلاعات لازم در امور مربوطه به جوانان و تعامل با مسئولین شهرداری در راستای ارتقا کیفی و کمی خدمات رسانی معمول فرمائید‏» .

ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ سوق ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺟﻮﺍﻧﮕﺮﺍﯾﯽ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ، ﮔﻔﺖ : ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﯼ ﻫﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ در گذشته مورد ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ و تعامل سازنده ای را بین جوانان شهر سوق و مسئولین آن برقرار کند….

تمامی حقوق برای پایگاه خبری-تحلیلی افتونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب افتونیوز تنها با ذکر منبع مجاز است