پویایی درنهادهای فرهنگی از بین رفته است / بخش ناچیزی از بودجه های فرهنگی استان سهم هنر و ادبیات می شود

بودجه های فرهنگی کجا هزینه می شوند

به گزارش افتونیوز،شـــورای هنرمنــــدان  و انجـــمن هــــای هنـــر ی استــان کهگیلویــه و بویـــراحمد به دلیل بی توجهی نمایندگان مجلس و مسئولین ارشد استان به بودجه فرهنگی این انجمن ها بیانیه صادر کردند که در پی می آید

در ابتدا کلمه بود و

آن کلمه خدا بود

ماهیت هنر، آفرینش و خلق است؛ هنرمندان، این خالقان چیره دست زیبایی و شگفتی، دیگرگونه دیدن و دیگرگونه اندیشیدن را به بشریت هدیه می کنند.

اگر در یک جامعه، هنروران و ادیبان و اهل قلم بزرگ شمرده شدند، فرهنگ و اندیشه و هنر رشد خواهد کرد و کشور بر مدار زیبایی و مهربانی و نوآوری می چرخد. داشته های فرهنگی، ریشه دار و استخوانمند می ماند و باعث سربلندی و اعتماد به نفس و عزت خواهد بود. در سرزمینی اینچنین، پیشرفت و کار و تلاش بر بستری ژرف و شکوهمند تکیه می زند و متناسب با داشته ها و بایسته های ریشه دار فرهنگی، رشد می کند و به بار می نشیند.

اینگونه مردمی، از همراهی با دنیای مدرن و شتاب تکنولوژی و فنآوری نمی هراسد. چرا که همه ی این تغییرات و تجهیزات را بستری می بیند برای ارایه ی اندیشه و هنر و آفریده های دستی و ذهنی خویش و با خوشرویی و اقتدار به پیشواز نماد و نمودهای مدرنیته می رود.

استان کهگیلویه و بویراحمد با پیشینه ی عمیق فرهنگی و سرشار از داشته های هنری و ادبی و باورها و سنت های بومی با گویش و پوشش و نگاه و احساس و عواطف خاص خود، در بازه ای از تاریخ قرار گرفته است که به تدریج نسل های پیشین و اصیل خود و داشته های گرانبهای ادبی و هنری و فرهنگی خویش را از دست می دهد و اگر مولفه ها و ساختار سازمان های متولی فرهنگ این استان بر پایه ی مدیریت تخصصی و توجه به این موارد بازتعریف نشده و فضا و امکانات و برنامه ها بر این اساس طراحی و اجرا نشود، بی گمان در حجم انبوه داده های بزرگ جهانی از بین خواهد رفت.

ولی متاسفانه برای مسولین و مدیران معمولی و ناآشنا با جریان تکنولوژی و فناوری های روز جهانی، فهم اینچنین شرایطی دشوار و گاه غیرممکن است.

جهان امروز به دوره ی نسل چهارم انقلاب صنعتی وارد شده و ارتباطات و مشاغل و فعالیت ها و الگوی زندگی و کسب و کار و سرمایه گذاری و ارزش آفرینی و درآمدزایی بر این مبنا و در این فضا بازتعریف می گردد.

در دنیایی اینگونه، آثار هنری که بر داشته های بومی تکیه زده و متناسب با جهان تکنولوژیک خلق شده باشد، کالای برتر و موفق بازار جهانی خواهد بود. اما متاسفانه برغم تولیدات مختلف هنری و توانایی های سرشار، به دلیل ناآشنایی مدیران فرهنگی با حوزه کسب و کارهای نوین و ناتوانی در  ارزش آفرینی، بسیاری از هنرمندان این استان در ردیف افراد “بیکار” و بدون درآمد تقسم بندی می شوند.

نهادهای فرهنگی در استان ما با همه ی فرصتها، اختیارات و امکانات رسمی و غیررسمی، در حد مجموعه هایی عادی و خنثی با فعالیت های اداری پیش پا افتاده و روتین ظاهر شده و ساختار این نهادها با افزایش توجیه ناپذیر کارکنان غیرمتخصص و کم بازده شکل گرفته است.

در چنین مجموعه هایی، پویایی از بین رفته و مدیران به جای اینکه به تفکر استراتژیک، هدایت فضای هنری، گسترش کسب و کار، ایجاد ارتباطات جهانی و ارتقا سطح اندیشه و هنر بپردازند، با جزییات اداری و اتفاقات روزمره و مشکلات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان و مدیریت آنها درگیر شده و در نتیجه کارایی و بهره وری در این مجموعه ها رنگ می بازد و مشکلات هنر و هنرمندان روز به روز بیشتر می شود.

لذا جامعه هنری استان، با تاکید بر پایبندی به قانون و فرهنگ سازمانی، نگرانی جدی و عمیق خود را به همه ی مسوولان وزارت خانه های فرهنگی و همچنین مدیران ارشد و نمایندگان محترم مردم استان اعلام داشته و درخواست می نماید موارد زیر مورد توجه و رسیدگی و پاسخگویی قرار گیرد:

  1. راه اندازی نهادها و تشکیلات صنفی مانند خانه ی هنرمندان استان، که بارها پیگیری شده و برغم قول و وعده ی مسئولان مختلف در فراهم سازی زمینه های اولیه، محقق نشده است مورد توجه جدی قرار گیرد.
  2. متاسفانه در استان ما هنوز انجمن ها و مراکز هنری و فرهنگی توانمند خصوصی و رسانه هایی که حداقل شرایط حرفه ای را داشته باشند، نادر است و هیچ برنامه ی شاخصی برای مهندسی و توانمندسازی و استفاده از خروجی ها و محصولات اینگونه مجموعه ها مشاهده نمی شود. لذا توجه به این مقوله به ویژه در تعیین مدیران متخصص ضروری است.
  3. تنها مجتمع فرهنگی و هنری مرکز استان، سالهاست توسط خود اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی غصب شده و انجمن های فرهنگی و هنری از داشتن یک مکان مناسب محروم بوده و عملا جایی برای مراجعه مردم و جوانان و انجام فعالیت های فرهنگی وجود ندارد. لذا تخلیه و تحویل سریع این مجتمع خواسته ی اکید و ضروری انجمن ها و هنرمندان استان می باشد.
  4. باتوجه به اینکه در استانداری استان، انواع و اقسام مشاورها در رشته ها و مناسبت های مختلف تعریف شده ولی از میان جامعه هنری و ادبی هیچ حلقه ارتباطی در این مجموعه دیده نمی شود، انتظار داریم شرایط برای انتخاب مشاور هنری استاندار محترم با معرفی انجمن های هنری و ادبی مهیا گردد.
  5. فعالیت های انجمن های هنری و ادبی به دلیل کمبود بودجه در محاق رفته است. از مجموع بودجه های فرهنگی استان بخش ناچیزی سهم هنر و ادبیات بوده و مدیران فرهنگی مجبورند بیشترین بخش فکری و کاری خود را صرف جذب منابع از جاهای غیررسمی و ناپایدار نمایند و بدیهی است که آنچه در این میان آسیب می بیند فعالیت های فرهنگی و هنری و هنرمندان این عرصه هستند. انتظار می رود با نگاه جدی و مثبت برای این معضل ریشه دار و تاثیرگذار چاره اندیشی گردد.
  6. درخواست موکد داریم، مسولین محترم به ویژه استاندار گرامی و نمایندگان استان، با آسیب شناسی کارشناسانه و شناخت شاخص های حوزه فرهنگ و هنر و کسب آگاهی از نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات و امکانات فرهنگی و هنری استان و خواست ها و نیازهای واقعی این حوزه، با استفاده از مشورت و همراهی چهره ها و فعالان و انجمن های تخصصی هنری و به دور ازنگاه های صرفا سیاسی و گروهی در موارد مربوط به تعیین مدیریت این جایگاه های مهم و تاثیرگذار تصمیم گیری نمایند و از تکرار ضربات و آسیب های مکرر و مداوم به پیکر نحیف و آسیب پذیر هنر و فرهنگ این دیار خودداری کنند. تحمیل افراد به این مجموعه ها باعث نارضایتی بیشتر و جبهه گیری های صنفی و واکنش های تخصصی خواهد شد و مورد تایید جامعه ی هنری نخواهد بود.
  7. انتظار داریم به جای اعمال نفوذهای شخصی و گروهی و غیرتخصصی، با مشورت جامعه هنری، از چهره های آشنا به حوزه فرهنگ و مقبول جامعه ادبی و هنری و نیز متخصص و مسلط به فضای کارآفرینی بر بستر تکنولوژی و فناوری های جدید و مدیریت علمی منابع انسانی و مالی و فیزیکی و معنوی در نهادهای فرهنگی استان استفاده گردد و زمینه برای اصلاحات زیربنایی اداری و بازسازی کارکرد این مجموعه ها و جهت دهی به فعالیت های منابع آنها در راستای فعالیت های شاخص فرهنگی فراهم شده و شرایط برای حمایت های اقتصادی، شغلی، حقوقی و… از هنرمندان و گسترش مشارکت مردمی در خلق و استفاده از محصولات هنری مهیا گردد.
  8. جامعه فرهنگی، ادبی و هنری استان، ادامه روند کم لطفی از طرف مدیران و مسئولان ارشد استانی نسبت به خود را مطابق با سیاست ها و آرمان های مملکت و مصالح مردم و جامعه نمی داند و در برابر هرگونه اقدام غیرکارشناسی و موثر بر فضای هنری و ادبی با روشی فرهنگی و قانونی با تمام امکانات و استعدادهای هنری و رسانه ای خود، واکنش مناسب و موثر نشان خواهد داد و انتظار دارد مسئولان محترم نیز با توجه و حساسیت خاص، نسبت به آسیب شناسی و رفع مشکلات این بخش مهم و اثرگذار جامعه اقدام نمایند.
تمامی حقوق برای پایگاه خبری-تحلیلی افتونیوز محفوظ است. استفاده از مطالب افتونیوز تنها با ذکر منبع مجاز است