بسمه تعالی به نام قلم و ستایش قلم جناب آقای استاندار شما دچار یک هیجان طبیعی شده اید. این روزها خشم راه خود را گم کرده است و مردمم را سردر گم نموده که چرا حق انتخاب و تصمیم را با اعتدال از ما گرفتند.؟ روی سخنم با استاندار کهگیلویه و بویر احمد است. اگر […]

بسمه تعالی
به نام قلم و ستایش قلم
جناب آقای استاندار شما دچار یک هیجان طبیعی شده اید.

این روزها خشم راه خود را گم کرده است و مردمم را سردر گم نموده که چرا حق انتخاب و تصمیم را با اعتدال از ما گرفتند.؟

روی سخنم با استاندار کهگیلویه و بویر احمد است.

اگر هدف شما از مدیریت، این است که از عامل ترس برای حرکت تیم به جلو استفاده کنید و مدیران از شما بترسند، باید بگوییم که راه را اشتباه می‌روید، چرا که استفاده از این حربه برای پیشبرد کار تیمی، نه اخلاقی است و نه صحیح.

جناب آقای استاندار چرا کارتان شده است سرزنش کردن؟ در ناکامی‌ها همه را مقصر می‌دانید جز خودتان، مدیریت ارشد استانی که سکوی پرتاب توسعه و رونق و اشتغال محسوب می گردد، بنایش چگونه بوده و هست که دیگران را سرزنش می کنید؟ بد نیست به اطراف خود نیز نظری بیاندازید. خانه از پای بست ویران است.

انتظارات غیرواقعی و دست‌نیافتنی صرفا مدیران را مأیوس می‌کند.

اگر اعضای تیم کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش و فناوری استان با کم‌کاری که اتفاقا چندین بار توسط دبیر کارگروه تخصصی در رسانه توسط ایشان اعلام و تذکر جدی داده شد مطلع بودید، اینگونه سخن نمی راندید شما باید بدانید طبق روال معمول گذشته در این کارگروه تخصصی معاونتان رئیس جلسه بوده است و رئیس، تصمیم گیرنده محسوب می گردید. متاسفانه مدیران سایر دستگاهها در زمان استاندار وقت توجهی به این کم کاری ها نداشتند و باعث می شد بقیه‌ی تیم فشار بیشتری تحمل کنند، به‌وضوح مشخص است که دستگاه ارشد استان همان کرسی که شما تکیه زده اید اولین آسیب بود و هست و این موضوع باعث ایجاد ضعف و نفرت در روحیه‌ی اعضای تیم نسبت‌به آن مدیر می‌شود، البته همه موارد را نمی توان گل و بلبل دانست. مدیر ارشد بایست آسیب شناسی کند که چرا دانشگاه یاسوج همیشه تنها و مظلوم بوده و مقامات ارشد استانی از استانداران و معاونین همکاری قابل توجهی با این نهاد مقدس و علمی نداشته‌اند. رییس که شما بودید و معاونانتان همان اشخاص هستند. نباید اجازه‌ی چنین اتفاقی را بدهید و دانشگاه را مقصر بدانید و بنامید.

مدیر ارشد استان نباید این حق را به خود بدهد که مدیر خود را تحقیر کند و آن را با این عنوان توجیه کند که تحقیر مدیران در جمع، شگردی انگیزشی است. اشتباهی بسیار بزرگی را مرتکب شده اید.

هر سازمانی فرهنگی دارد و فرهنگ دانشگاه، فرهنگی علمی و اخلاقی است، سوال اصلی این است که آیا شما با این فرهنگ آشنایی دارید یا نه؟» دانشگاه فرهنگ دارد و فرهنگ علمی یک نوع ارزش محسوب می گردد.

دائم شکایت می‌کنید و عیب‌جو هستید. آسیب را در سازمان اداری خود شناسایی کنید که خشت اول در آن جایگاه ارشد استان کج است. نه در دانشگاهی که امورات شما را به جد پیگیر هست و آبروداری می کند.

از خشم برای ترساندن بقیه استفاده می‌کنید تا کار خودتان راه بیفتد.

از خودتان و کمبودهایتان خشمگین هستید.

خشم خود را با تمام بدی‌های موجود در عالم مقایسه می‌کنید و آنگاه توجیهی برای آن پیدا می‌کنید.

از خشم استفاده می‌کنید تا در موقعیت‌های رقابتی، خودتان را بالا بکشید. خشم در اینجا محرک شما است. کمی خشم خود را کنترل نمایید.

جناب آقای استاندار شما دچار یک هیجان طبیعی شده اید.

دانشگاه یاسوج برای مقام ارشد استان و برای برنامه هایش نمی تواند کاسه گدایی به دست بگیرد.

جناب آقای استاندار برای مردم در همان ابتدای ورود مشخص گردید که شما اهل مذاکره نیستید.

با دست خالی فریاد توسعه سر دادن باد بادکنک هست که زود خالی می شود.

ضمنا به نمایندگی از خانواده مردم در خصوص پارک جنگلی در پایان متذکر می شوم: زمین مردم و محل رفاه مردم را به دستگاهی چون وزارت نفت نفروشید. وزارت نفت بجای هتل ساختن برای خودشان، جهت رفاه مردم ایثار کند و پارک رفاهی مناسب، زیبا و در شان و منزلت این مردم احداث نماید.

* فعال اجتماعی