رقابت علمی بیش از 17 هزار نفر از صبح پنجشنبه در استان آغاز شد. به گزارش افتونیوز، داوطلبان در پنج گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی، هنر، علوم تجربی و زبانهای خارجی به ترتیب در چهار نوبت صبح و عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه با هم به رقابت می‌پردازند. گروه علوم تجربی با […]

رقابت علمی بیش از 17 هزار نفر از صبح پنجشنبه در استان آغاز شد.

به گزارش افتونیوز، داوطلبان در پنج گروه آزمایشی علوم انسانی و ریاضی، هنر، علوم تجربی و زبانهای خارجی به ترتیب در چهار نوبت صبح و عصر پنجشنبه و صبح و عصر جمعه با هم به رقابت می‌پردازند.

گروه علوم تجربی با بیش از 12 هزارنفر بیش از 60 درصد شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده است و گروه هنر نیز کمترین تعداد شرکت کننده را دارد.

کنکور سراسری در یاسوج در دانشگاه یاسوج و دانشگاه پیام نور و مدارس منتخب آموزش و پرورش برگزار می‌شود و در شهرستانها نیز متولی این آزمون ادارات آموزش و پرورش شهرستانها می باشند.

گزارش تصویری از روز اول برگزاری بزرگترین رقابت علمی استان در حوزه دانشگاه یاسوج:
عکس: محمود آرام